Tomik - osobní stránka Tomáše Řeháka

Doporučuji

Doporučuji

Svatební koordinátorku: zde

Hra na cimbál během obřadu: http://hudbanaobrad.cz ; vladka@cimbalovamuzikamb.cz

Hra na harfu: zde

Cimbálová kapela: zde     

Hra na saxofon během svatebního dne: zde                 

svatební oznámení: zde

svatební svíce: zde

svatební video: http://www.camforever.cz

půjčovnu svatebních stanů: www.pujcovna-stanu.cz