Tomik - osobní stránka Tomáše Řeháka

Průzkum mezi mládeži
 
V roce 2006 - 2011 jsem prováděl na ZŠ a SŠ průzkum.
Studenti po přednáškce vyplňovali tuto anketu:
 
Prozatím bylo výhodnoceno po mé přednášce 940 vyplněných dotazníků anket :
 
 
Přednáška byla:
88% super    8% velmi dobrá   3% dobrá    1% nic moc nelíbila se mi     ’
 
jiná (napiš)……………… 
 
4) Dozvěděli jste se něco nového?           ano  97%     ne 3%
 
5) Pomohla Ti v něčem přednáška?         ano  96%     ne 4%
 
6) Chceš a budeš přistupovat k navazování  
  intimních vztahů zodpovědněji?              ano  95%     ne  5%
7) Uvažuješ o možnosti, že se dáš
    v manželství rozvést?                         ano    8%     ne 92%
 
8) Chceš být věrný(á)?                           ano  97%     ne  3%
 
9) Chceš mít sex před manželstvím?       ano  67%     ne 33%
10) Budeš střídat partnery a využívat  
      příležitosti nevázaného sexu?             ano   5%     ne 95%
 
Chceš aby tvůj životní partner/ partnerka:
11) byl panic/ byla panna                         ano 75%     ne 25%
 
12)měl(a) více sex. partnerů (2-4)            ano 11%     ne 89%
 
13) byl zkušený/á, žil/a promiskuitně         ano   2%     ne 98%
 
 
14) Používání kondomu: je možnost zatrhnout více odpovědí
Je vždy 100 % bezpečné a ochrání před virem HIV
4% Ano     10% Možná       8% Myslím, že ne     95% Významně snižuje možnost nákazy HIV.
 
 
15) Myslíš si, že by tuto přednášku měli slyšet i  ostatní tvoji kamarádi?
95% Ano       4% Možná      1% Myslím, že ne         ’Ne
 
 
16) Co bys poradil(a) své 16 leté těhotné kamarádce (nebo, jsi-li kluk-partnerce)
18% Potrat (interrupce)          27% Zůstat svobodná matka
30% Svatba                           14% Porodit a dát k adopci
11%   Jiné:
 
17) Důvod, proč počkat se sexem pro tebe je: (možnost označit více odpovědí.)
a)         4%  Strach z rodičů
b)       43%  Obava z nechtěného těhotenství
 
c)       42%  Strach z AIDS (pohlavně přenosných nemocí)
d)       17%  Dokončení školy
e)       13%  Víra
f)        54%  Vzájemné poznávání
Jiné:…………………………………………………
 
18) Cítíš se v tuto chvíli dostatečně informován o tom, jak se před virem HIV/AIDS chránit? Zatrhni odpověď, která se nejvíce blíží Tvému pocitu.
a)       55% ano, mám dostatek informací
b)       43% spíše ano
c)         2% spíše ne, tuším
d)         0% vůbec ne
 
19) Jaký zdroj informací o HIV/AIDS je pro tebe nejspolehlivější? (zatrhni tři nejvýznamnější zdroje)
a)     25% Televize a noviny
b)      8% Mládežnické časopisy
c)     37% Internet
d)     22% Rodiče
e)     13% Kamarádi
f)      33% Škola
g)     31% Hygienické stanice, lékař
h)     85% Organizace, které se zabývají prevencí
i)       ’ Jiné: napiš……………………………..
 
20) Ke komu bys ses obrátil(a) pro radu ohledně antikoncepce, sexu, pohlavních nemocí?
 
 Napiš: nejčastěji lékař, maminka, sestra.
 
 Poznámka: Většina děvčat co ještě neměla pohlavní styk by se obrátila na maminku
 
21)   Máš za sebou sexuální zkušenost? (poznámka míněn pohlavní styk)    
 
   46%  ano      54%  ne
 
 
      Poznámka: Z celkového počtu těch, kteří měli pohlavní styk bylo 31% chlapců 69% děvčat
 
 
                        Z celkového počtu těch, kteří měli pohlavní styk bylo 5% mladších 15 let.
 
 
22) Pokud ano, chránil(a) ses před možnou sexuálně přenosnou nemocí či otěhotněním?
                82% ano    18% ne
 
23) Pokud ses chránil(a), jak?                                  
 
       Napiš: nejčastější odpověď hormonání pilulky a kondom
 
Když bys mohl(a) změnit své rozhodnutí při první sexuální zkušenosti:
 
24) Zachoval(a) by ses stejně               59% ano   41% ne 
 
 
25) Lituješ, jak ses tehdy rozhodl(a)     36% ano   64% ne
 
 
 
Zatrhni ty výroky, se kterými se můžeš ztotožnit a vnitřně s nimi souhlasíš:
 3%   1) Sex je něco jako sport nebo zábava - není      
                důležité, kde a s kým, hlavně, že si člověk užije.
86%   2) Pro první sexuální zkušenost není třeba spěchat.
22%   3) Sex je pouze pro závazný partnerský vztah,
                  jakým je manželství.
67%   4) Panenství vnímám jako něco vzácného, čistého,
                krásného, co se musí chránit.
 4%   5) Panenství je v dnešní době přežitek a nesmysl.
73%   6) Manželství má pořád smysl a budoucnost i v 
                dnešní době.        
44%   7) Jsem ještě panna/panic a jsem na to hrdá/ý, se
                sexem rozhodně nepospíchám.
 
37%   8) Lituji, že jsem podobnou přednášku neslyšel/a dříve.
 
15%   9) Mám už jednu nebo více sexuálních zkušeností      
                za sebou a rozhodně se nebudu bránit dalším příležitostem.
17% 10) Partnerská věrnost je krásná iluze, kterou nelze
                  v současném světě moc praktikovat.
76%  11) Partnerská věrnost je něco, o co mi v životě
                  vždycky půjde a budu o to vždy usilovat.
 4%  12) Když jdu někam za zábavou, očekávám, že
                zažiji nějakou sexuální zkušenost.