Tomik - osobní stránka Tomáše Řeháka

Exit Tour přednášky
EXIT TOUR
Od roku 2008 jsem členem mezinárodního týmu turné EXIT TOUR. 
Toto turné proběhlo v 38 městech České republiky na více než 160 středních školách a několika ZŠ.
V každém městě EXIT Tour probíhá jeden týden. Je připraven ve spolupráci s vybranými středními školami, s místními neziskovými organizacemi a s rockovou zahraniční kapelou. Během týdne EXIT Tour ve městě se uskuteční celoškolní akce na třech až čtyřech středních školách, proběhnou různé odpolední workshopy ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi a kluby a na závěr také rockový koncert zahraniční kapely pro řádově 600 lidí.
V rámci projektu EXIT Tour probíhají na školách přednášky, které svým obsahem zapadají do "Minimálního preventivního programu", jehož naplnění vyžaduje Ministerstvo školství. Preventivní přednášky zajišťují partnerské organizace KAM, ACET ČR, ABATOP a ICEJ a jejich lektoři, včetně příslušných akreditací a odborných garancí.

Standartně probíhají v průběhu dne dva dvouhodinové bloky přednášek. Viz program dne.                                              
Orientační nabídka témat přednášek:
Níže uvádím některá témata přednášek, které v rámci EXIT Tour probíhaly.


Sex, AIDS, Vztahy
O nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. O rizikovém způsobu chování a cestách přenosu HIV. Přednáška je doplněná aktuálními statistikami a dalšími materiály jako jsou videa, fotografie apod. Kromě problematiky HIV/AIDS se lektoři dotýkají i souvisejících problémů, drog, pohlavního zneužití, pohlavních nemocí, antikoncepce, apod. 
Partnerství                                                                                                                                                                                   V tématu šlo o zamyšlení nad tím, jak nalézt životního partnera. Jak prožívají lásku kluci a děvčata, rozdíl mezi mužem a ženou. Erotika a estetika, sexuální vášeň, jak získat přízeň druhého atd. Praktické příběhy. Jak se bránit sexuálnímu vydírání. O panenství a také o tom, jak začít nově. Přednáška je humornou formou.
 
O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti
Vedle základních pravd o problému HIV/AIDS a vyprávění mnoha příběhů se přednáška dotýká i žhavých témat jako jsou drogy, promiskuita, antikoncepce, láska a zamilovanost.  Snahou je povzbudit a vést studenty k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli jej z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů.
 
Soucit s trpícími
Příběhy nevyléčitelně nemocných lidí. Jaké mají tito lidé potřeby, jak s nimi komunikovat
a jaké jsou jejich poslední chvíle.
 
Šikana a kyberšikana
Nemoc zvaná šikana. Agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“) ve školním prostředí. Vysvětlení základních pojmů. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem? Součástí jsou sociální hry a praktický nácvik chování. Důraz na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům.

Nebezpečí kouření
Kouření neničí pouze naše zdraví. Ničí naše blízké, okrádá nás finančně. Kouření není dobrovolné rozhodnutí, ale důsledek manipulace reklamy a tlaku vrstevníků. Sedm z deseti kuřáků nekouří rádo, ale „musí“. Vysvětlení mechanismu vzniku závislosti a obtížnosti cesty ven .

Pornografie a kult těla  
Jak se vyvíjí představa o kráse, kult těla jako důsledek psychické manipulace a s tím spojené problémy, mentální anorexie, bulimie, plastické operace. Negativní působení pornografie na člověka.

Život v závislostech  
Postupný vznik závislosti, důsledky závislosti (zdravotní, finanční, vztahové, psychické a další problémy, vznik tolerance k předmětu závislosti - vyčerpání synapsí), nejčastěji používané látky u nás a jejich vliv na organismus.

Dvakrát zachráněné dítě (ICEJ, Tomáš Graumann)
Jedinečná možnost slyšet příběh pamětníka druhé světové války, pana Tomáše Graumanna, který díky transportům Nicolase Wintona jako jediný ze své židovské rodiny přežil válku. Přednáška také pomůže studentům lépe se zorientovat v historických událostech druhé světové války. Přednáška probíhá v angličtině s překladem.

Image in USA (hudebníci USA)
Multimediální přednáška s diskusí s hudebníky skupiny DIZMAS (USA) o životě mladých lidí v USA. Přednáška i diskuse probíhá v angličtině (s možností překladu).

 
8.00
PROGRAM DNE:
Úvodní společný program pro studenty v aule, tělocvičně apod.
představení programu, multimed. klipy, živá hudba
 9.00
1. série přednášek (workshopů) pro studenty
v této sérii probíhá 4-5 přednášek pro různé třídy současně
11.00
2. série přednášek (workshopů) pro studenty
v této sérii probíhá 4-5 přednášek pro různé třídy současně
13.00
Závěrečný společný program pro studenty v aule, tělocvičně, apod.
vyhodnocení přednášek, zpětná vazba, rozdání pozvánek na odpolední aktivity, živá hudba

Přihlaste se do projektu
Co je potřeba udělat nejdříve?
Pokud byste se rozhodli zapojit do projektu EXIT Tour, pak je potřeba vyplnit internetovou přihlášku na www.exittour.cz.
Po vyplnění Vás bude kontaktovat pracovník EXIT Tour  a domluví s Vámi vše potřebné.
 
Jak podat předběžnou přihlášku?
Otevřete si webovou stránku www.exittour.cz a klikněte na odkaz „Přihláška školy“. Vyplňte formulář a klikněte na „odeslat“. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde oznámení o přijetí přihlášky.
 
Velká příležitost
Televizní pořad EXIT316 MISE je velkou příležitostí ukázat mladé generaci kladné životní hodnoty.
Děkuji a těším se na spolupráci.