Tomik - osobní stránka Tomáše Řeháka

Prosba o podporu
 

 

 

 
Milí přátelé, krátce jsem vás seznámil s činností ABATOP z.s.   

 

  Prevencí se zachraňují životy. Pokud se člověk stane HIV pozitivním, je vyřazen ze společnosti, ztratí zaměstnání, mnohdy je odmítnut svými blízkými, prožívá beznaděj. Nemocní prožívají dlouhodobé bolesti, často je opouštějí rodinní příslušníci a přátelé. Náklady na péči o jednoho AIDS nemocného člověka činí asi 400 000 Kč ročně. Myslím si, že je mnohem lepší podpořit prevenci, než pozdější nákladnou péči o nemocné HIV/AIDS.

       Mám vybudované velmi dobré kontakty a vztahy na školách. Ředitelé škol žádají o přednášky. Mám ve svém archivu mnoho děkovných dopisů a povzbuzení od ředitelů mnoha škol, obdobně i mnoho kladných referencí. O tyto přednášky je ze strany ředitelů, uči­telů a především studentů veliký zájem. Kdyby tomu tak nebylo, tak by nás žádný ředitel do školy opakovaně nepustil. Školím nové lektory, kteří pracují v různých křesťanských organizacích. Tito lektoři mají opravdové obdarování pro práci s dospívající mládeží, se studenty.

      V rámci zahraniční pomoci přednáším o problematice HIV/AIDS na různých seminářích pro učitele, lékaře, sociální pracovníky a pracovníky s mládeží v různých církvích v mnoha městech v Rusku, na Ukrajině, Tádžikistánu, Kazachstánu, Bělorusku, Estonsku, Chorvatsku a Polsku. Často přednášíme také na Slovensku. Více viz: Mise v zahraničí.

      Je pro mě velmi nesnadné a velice těžké psát za neziskovou organizaci žádosti a prosby na sbory, církve, ředitele firem a podnikatele o finanční podporu. Někdy jsem si připadal jako žebrák. Mnohému jsem se naučili a bylo mi to za dobré. Nyní vím, že nejsem žebrák. Věřím, že tento projekt zachraňuje lidské životy. Proto nabízím spoluúčast na tomto projektu.

    Podpořit mě můžete ZDE

            I když jsem si dobře vědom, že nyní je období finanční krize a nejistoty, přesto se na Vás obracím, přátelé známí i neznámí, s nabídkou a výzvou. Pokud vidíte za dobré a chcete přispět na tuto službu, můžete zaslat libovolnou jednorázovou nebo pravidelnou částku na číslo účtu ABATOP z.s. : 

    

             

Každý příspěvek pomůže. Nabízím živnostníkům a firmám možnost uzavření sponzorské a nebo darovací smlouvy. Pokud se rozhodnete podpořit tuto službu a práci, rád Vás budu informovat o činnosti. Z důvodu správného rozlišení příspěvků dárců, rádi   zájemcům přiřadím variabilní symbol, podle kterého jej v účetnictví rozpoznám a budu evidovat. Na konci roku rád vydám potvrzení o daru k uplatnění snížení daňového základu.

Velmi se mi líbí příběh Oskara Schindlera, který za peníze polských Židů, koupil v Krakově továrnu. Díky svým kontaktům a armádním zakázkám vydělal velké množství peněz. Měl naprostou svobodu s nimi naložit podle libosti, ale tento muž se rozhodl koupit život 1 100 Židů, směřujících neodvratně do plynových komor v Osvětimi. Dá se říct, že penězi, které vydělal a použil, přehodil jakousi výhybku v životech těchto lidí a jejich budoucnost se změnila. Tyto peníze znamenaly rozdíl mezi životem a smrtí, mezi nadějí a zoufalstvím.

     Jinými slovy: PENÍZE SE PROMĚNILY V ZÁCHRANU MNOHA LIDSKÝCH ŽIVOTŮ.      

  Ne každý může zachránit tisíce lidí, ale každý z nás může pomoci změnit budoucnost třeba jednoho člověka.

    Děkuji, že jste navštívili tyto webové stránky a věnovali jim svoji pozornost. Budete li mít zájem o bližší seznámení  s touto činností, kontaktujte mě. Velmi rád Vás budu informovat.